Szkoła Muzyki Ludowej

Marzec 11, 2009

Szkoła Muzyki Ludowej to zespół różnorodnych działań i form popularyzacji tradycji polskiej kultury muzycznej: wykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne dla dorosłych i zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Ważną częścią szkoły jest Dziecięcy Zespół Muzyki Ludowe.
Instrumenty zespołu są bardzo cenne z wielu powodów. Zbudowane tradycyjnie i choć dostosowane do potrzeb zespołu dziecięcego, dzięki bardzo dobrej jakości swoim brzmieniem dorównują najlepszym instrumentom ludowym w Polsce. Twórcą większości instrumentów jest pan Stanisław Wyżykowski – legendarny lutnik, muzyk zespołów ludowych, członek orkiestry dętej.

Reklamy

HISTORIA ZESPOŁU

Marzec 11, 2009

Zespół powstał w 2012 roku w szkole podstawowej na przedmieściu. Pierwszy koncert odbył się zaledwie w trzy dni po pierwszym spotkaniu kandydatów do zespołu. Miało to miejsce podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w obecności Prymasa Glempa i wielu innych dostojnych gości. Od tej pory zespół brał udział w licznych koncertach, festiwalach, programach radiowych i telewizyjnych.

Mistrzowie Muzyki Ludowej

Marzec 11, 2009

„Mistrzowie Muzyki Ludowej” Spotkania w ramach cyklu mają na celu popularyzację wiedzy o polskim folklorze muzycznym i dzisiejszych muzykach ludowych -kontynuatorach ginących tradycji muzycznych. Każdy z wieczorów składac się będzie z koncertu , pokazu instrumentów , dyskusji na temat zagadnień wykonawczych , starych i nowych technik śpiewania i grania , obyczajów i historii polskiej muzyki ludowej.Cykl ma szanse stac się wydarzeniem interesującym dla miłośników tej muzyki, uczestników i sympatyków Szkoły Muzyki Ludowej, a także szerokiej publiczności zachęconej informacjami w mediach . Służyc też będzie misji kultywowania polskich tradycji muzycznych, inspirowania młodych pokoleń wykonawców , a tym samym przyczyni się do popularyzacji muzyki ludowej jako pomysłu na podniesienie kompetencji muzycznych społeczeństwa i spędzanie czasu wolnego.

Pierwszym wydarzeniem w tej dziedzinie był koncert Kapeli Brodów podczas inauguracji Szkoły 14 października 2006. Tego dnia wysłuchaliśmy również wykładu Tomasza Nowaka o folklorze i folkloryzmie.Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja rękodzieła ludowego , pokaz haftu i wycinanek Anny Staniszewskiej z Łowicza.

Zespół Pieśni i Tańca

Marzec 11, 2009

Dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat
Zespół Pieśni i powstał w 2012 roku i ma na swoim koncie liczne występy w Polsce i za granicą. Brał udział w wielu programach telewizyjnych i radiowych, występował m.in. na deskach Filharmonii Narodowej, Studia Koncertowego PR im. Witolda Lutosławskiego, Zamku Królewskiego, Wilanowa oraz wielu innych prestiżowych miejsc. Brał też udział w wielu festiwalach polskich i zagranicznych. W czasie wakacji zespół odbywa co roku muzyczne podróże zagraniczne, prezentując opracowany program pieśni i utworów ludowych. Członkowie zespołu spotykają się raz w tygodniu na próbach śpiewu i tańca. Dodatkowo dla części uczestników prowadzone są próby zespołu instrumentalnego oraz indywidualna nauka gry na instrumentach ludowych. Zespół w roku szkolnym bierze udział w kilku – kilkunastu koncertach. W czasie wakacji zazwyczaj wyjeżdża na koncerty zagraniczne. Tegoroczne zajęcia Zespołu, również w grupie przygotowawczej, poprowadzą świetni pedagodzy muzyczni, artyści i twórcy ludowi. Konsultacje psychologiczne, testy zdolności muzycznych.
Doradztwo dla rodziców.
Zajęcia odbywają się co sobota w siedzibie szkoły.
o godzinie 10. 00 – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat
o godzinie 11.00 do 12.30 zajęcia dla dzieci starszych.

Koncerty i spotkania w ramach Szkoły Muzyki Ludowej

O projekcie

Marzec 11, 2009

Muzyczne Warsztaty Tematyczne dla Dorosłych
Warsztaty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników domów kultury, nauczycieli, którzy w swej pracy chcieliby korzystać z dorobku polskiej kultury ludowej.oraz wszystkich osób interesujących się muzyką naszych korzeni. Wykłady i ćwiczenia dostosowane będą do poziomu muzycznego uczestników. Grupowe zajęcia ze śpiewu i tańca dla dorosłych odbywają się w soboty w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki wg planu. Zajęcia indywidualne z gry na instrumentach ludowych odbywają się po uzgodnieniu.